củ phát điện nước 0,5kw (củ ngồi)

1,850,000  1,750,000 

củ phát điện nước 0,5kw (củ ngồi)

1,850,000  1,750,000 

0983.056.175