Đầu nghiền 12

6,000,000 

Nghiền các loại nguyên liệu khô cho ra độ mịn tùy ý.

còn 10 hàng

Đầu nghiền 12
Đầu nghiền 12

6,000,000 

0983.056.175