máy cưa bàn trượt 3 lưỡi dùng cắt dấy cắt nhựa cắt gỗ có thể làm 4 hoạc 5 lưỡi

22,300,000  21,700,000 

Máy cưa mâm Hồng Ký 3 lưỡiMáy Cưa Bàn Trượt YL-550

máy cưa bàn trượt 3 lưỡi dùng cắt dấy cắt nhựa cắt gỗ có thể làm 4 hoạc 5 lưỡi

22,300,000  21,700,000 

0983.056.175