máy cưa bàn trượt 5 lưỡi dùng cắt dấy cắt nhựa cắt gỗ có thể làm 3 hoạc 4 lưỡi

34,000,000  33,800,000 

Máy Cưa Bàn Trượt YL-550

máy cưa bàn trượt 5 lưỡi dùng cắt dấy cắt nhựa cắt gỗ có thể làm 3 hoạc 4 lưỡi

34,000,000  33,800,000 

0983.056.175