thủy phát điện nước 0,5kw

1,950,000 

thủy phát điện nước 0,5kw

1,950,000 

0983.056.175