thủy phát điện nước 1kw

2,700,000 

thủy phát điện nước 1kw

2,700,000 

0983.056.175