củ điện nước đứng 1,5kw

3,300,000  3,200,000 

củ điện nước đứng 1,5kw

3,300,000  3,200,000 

0983.056.175